Rejestratory danych Pilc

lipiec 23rd, 2012

OBSŁUGA PROGRAMU PRP-J5 do obsługi urządzeń pomiarowych firmy Pilc, takich jak rejestratory danych.


Po uaktywnieniu programu PRPj5.exe pojawia się okno programu.

Program ten pozwala na kontrole wszystkich funkcji systemu rejestracji, w tym:

- ustawienie parametrów akwizycji danych,

- odczyt danych,

- konwersja danych do postaci plików tekstowych lub graficznej.